Vi har gravemaskiner i alle størrelser. Gravemaskinene betjenes av kvalifisert bemanning.

 

content_24

ADK-bemanning 

  • Maskinførere med bred faglig  kompetanse og fagbrev 
  • Grunnarbeidere 
  • Spesial kompetanse på veihøvel 
  • Bemanning med erfaring på GPS/ Maskinstyring 
  • Plastring 
  • Hjulmaskinførere