Cartago AS er et heleid norsk bemannings- og rekrutteringsselskap, etablert i 2014. Selskapet er i sterk vekst, vi holder til iHøvik

Vi leverer kvalifisert arbeidskraft innen ulike bransjer, nivåer og fagområder. Vår spesialkompetanse er bemanning og rekruttering av faglært arbeidskraft, logistiske/administrative tjenester og ingeniører til bygg- og anleggsbransjen.

Vi tilbyr bemanningsløsninger for kortere og lengre perioder, samt rekrutterer kandidater til faste stillinger.

Vi er spesielt opptatt av å levere god service og skreddersydde løsninger. Med tett oppfølging gjennom hele prosessen, bidrar vi til å koble rett arbeidstaker mot rett arbeidsgiver for å finne best mulig løsning for begge parter. Vi tilbyr utfordrende og spennende oppdrag – og har tett kontakt både med kunde og ansatt gjennom hele oppdragsperioden.